Feltételek

1.       Autóbérlés feltételei:

–          Privát személy esetén:

o   Szerződő fél személyes okmányai (szem. ig., lakcímkártya)

o   Hitelkártya

o   Bonitétvizsgálat

o   Kaució

o   Érvényes vezetői engedély

–          Cég esetén:

o   Cégkivonat

o   Érvényes adószám

o   Érvényes közösségi adószám

o   Igazolt aktív cégtevékenység

o   Bonitétvizsgálat

o   Hitelkártya

o   Kaució

o   Ügyvezető személyes okmányai

o   E-mail cím

o   Telefonszám

o   (Utolsó) mérleg

o   Igazolás arról, hogy a cég operatív

–          Okmányok átadása, GDPR:

Az ügyfél elfogadja, hogy a szerződés aláírásának feltétele, hogy átadja a Nebo Kft.-nek a bérlő cég papirjait (uniós adószám, cégkivonat, aláírási címpéldány, ügyvezető igazolványának másolata) illetve a kompetens személy elérhetősége. A Társaság az adatvédelmi szabályok szerint kezeli az okmányokat és okiratokat.

–          A jármű használatának szabályai:

A jármű használati jogosultsága:

a járművet minden, az ügyfél által meghatalmazott személy vezetheti, aki rendelkezik érvényes járművezetéshez szükséges engedéllyel. A jármű állapotáért a bérleti szerződés időtartalma alatt – a jármű visszaadásáig – az ügyfél felel.

A járművet tilos használni a következőkre: másnak bérbe adni (kivéve a Nebo Kft. előzetes irásbeli engedélyével), műszaki hiba esetén továbbhasználni,  gépjárművezetés-oktatásra, versenyzésre, tesztvezetésre.

Az ügyfél köteles betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvénybenlévő általános bel- és külföldi szabályokat. Az ügyfél tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy a Nebo Kft. jogosult az ügyfél esetleges szabálytalan parkolásával, autópálya használatával illetve a sebesség túllépésével kapcsolatos költségeket, továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat az ügyféllel szemben érvényesíteni, akár a bérleti szerződés  megszüntetését követően is. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy adatait a Nebo Kft. a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén az arra illetékesek részére kiszolgáltatja.

2.       Szerződéshez szükséges:

–          Privát személy esetén:

o   Személyi igazolvány

o   Lakcímkártya

o   Érvényes vezetői engedély (a bérelt járműtől függően)

o   Hitelkártya

o   Bonitétvizsgálat

–          Cég esetén:

o   Érvényes adószám

o   Felelős aláíró személyes adatai (szem. ig., lakcímkártya)

o   Hitelesített aláírási címpéldány

o   Cégkivonat

o   Hitelkártya

o   Bonitét vizsgálat

3.       Bérleti díj tartalmazza:

–          Bérleti díj

o   Díjszabás:

A szerződés minden esetben tartalmazza attól eltérni csak a szerződés mindkét fél által elfogadott módosításával lehet.

o   Kártérítés:

Az ügyfél köteles sajáthibás baleset esetén az önrészt megfizetni. Köteles teljeskörűen téríteni a nem megfelelő használatból adódó mindennemű kárt.

o   Önrész:

A bekövetkezett káresemények esetén az önrész a következő módokon alakul: üvegkár 500,- Euro, töréskár 1000,- Euro. Bizonyos járműérték felett az önrészek összege változhat.

–          Adók

–          Biztosítás

Az ügy fél tudomásul veszi, hogy a Nebo Kft. flottabiztosítással rendelkezik, melynek díja a jármű átvételével illetve minden évfordulóval esedékes. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a biztosító előírja a gyári autóvédelmirendszeren felül az extra járművédelmi rendszer beépítését. A Nebo Kft. által elfogadott autóvédelmi rendszerek a Blue 16 illetve a Mobil GPS rendszer.

–          Szállítás

–          Ügyintézés

–          Számlázási feltételek

A Nebo Kft. az Európai Unió ÁFA törvényének megfelelő számlát állít ki az ügyfélnek, melyet az ügyfél köteles a könyvelésében illetve az adóbevallásában szerepeltetni.

4.       A bérlés menete:

A szerződni kívánó ügyfél, vagy a szerződni kivánó cég képviselője előzetes egyeztetés után előre megbeszélt helyen, személyes konzultáció formájában beszélik meg a bérlés részleteit. A bérelni kívánt jármű, valamint a bérlés hossza egyaránt itt kerül megállapításra.

Díjak megtérítése:

Az ügyfél köteles a Nebo Kft. részére megtéríteni a felhasznált idő díját (ami tartalmazza a biztosítást, a gépjárműadót, minden extra kívánságot), a szerződésben megengedett megtehető kilóméterek felett futott kilóméterek díját, a bírságokat melyek az ügyfél szabályszegéséből adódnak illetve az ehhez kapcsolódó adminisztrációs költségeket,  eredeti dokumentumok, hatósági jelzések pótlásának díját, túlzott kopásból adódó javítások illetve cserék, a dohányzásból eredő tisztítás és fertőtlenítés díját.

Üzemanyaból eredő károsodás:

Az ügyfél köteles teljeskörűen megtéríteni mindennemű, a nem megfelelő üzemanyag-használatából eredő kárt.

Szerződésszegés:

Amennyiben az ügyfél a bérleti szerződés letelte után egy nappal a járművet nem szolgáltatja vissza, szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Nebo Kft. jogosult a járművet az ügyféltől visszavenni. Szerződés szegésnek minősül, ha az ügyfél a tartozását írásos felszólítás ellenére sem rendezi.

Kár esetén való intézkedés:

A személyi sérüléssel illetve anyagi kárral járó káresemény esetén az ügyfél köteles rendőrségi intézkedést kérni illetve a jármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és a jegyzőkönyvet eljuttatni a Nebo Kft.-nek. Köteles 24 óránbelül jelenteni a járművel kapcsolatos minden rendkívüli eseményt a Nebo Kft.-nek. A káresemény minden résztvevőjének adatait beszerezni. Az ügyfélnek nincs megegyezési joga, köteles a baleseti bejelentőt kitölteni és azt a Nebo Kft. címére eljuttatni.

Műszaki hiba esetén való intézkedés:

Az ügyfél a műszaki hiba esetén a járművet köteles szakszervízben javíttatni.

Csereautó:

A Nebo Kft. nem garantálja a cserejárművet. Az ügyfél hibájából történő baleset esetén a másik jármű átadását mindenesetben indok nélkül megtagadhatja.

5.       Mi a teendő a bérlet végén?

A szerződés időtartamának lejárta után a bérbeadott járművet az ügyfél egy napon belül köteles visszaadni. Lehetőség van ugyanakkor a szerződés meghosszabbítására, ilyenkor újabb konzultáció után az ügyfél az új szerződés időtartamára ismét bérbe veheti az autót.

Szerződés hosszabbítása: A bérleti szerződést meg lehet újítani, ha abba mindkét fél beleegyezik.

6.       Szervíz:

A bérleti idő tartalma alatt esedékes mindennemű szervízelést nagyságtól függően az ügyfélnek egyeztetnie kell a Nebo Kft.-vel.

7.       Adatvédelem

Start typing and press Enter to search